A CEZ Csoport gazdasági helyzete 2008-ban

Tavaly a CEZ energiaipari Csoport nettó nyeresége 47.4 milliárd CZK volt.

A 2008. évben a CEZ Csoport 47.4 milliárd CZK nyereséget realizált

Tavaly a CEZ energiaipari Csoport nettó nyeresége 47.4 milliárd CZK volt, ami az előző évhez képest az előző év végétől súlyosbodó pénzügyi válság negatív hatásai ellenére 11 százalékos emelkedést jelent. A növekedést az emelkedő nagykereskedelmi árak, az alacsonyabb működési költségek valamint a CEZ csoport külföldi tevékenységének sikere mellett az is eredményezte, hogy a termelt áram nagyobb arányban származott nukleáris forrásból.

A jó gazdasági eredmény a részvényeseink javát szolgálja. A tavalyi évben a társaság által kifizetett nettó osztalék értéke elérte a 18 milliárd CZK-t. A legnagyobb részvényes, az állam élvezi a leginkább a CEZ eredményeit. Az osztalékként kifizetett 13 milliárd CZK mellett az államkincstár számára bevételeket jelentenek az adók, az alkalmazottak fizetéséhez kapcsolódó utalások, valamint a részvények egy részének az értékesítéséből egy összegben befolyt összeg. Az állam összesen 82.2 milliárd CZK-t realizált a CEZ tevékenységéből.

A CEZ társaság ma arra koncentrál, hogy az egész csoporton belül tovább javuljon az egyes folyamatok hatékonysága, és 2009-ben folytatja a helyi forrásainak a felújítását, valamint a külföldi befektetéseinek a konszolidálását és a kiterjesztését.  

A helyi források felújításához kapcsolódó projekt 2008-ban kezdődött. Ez a projekt, amelybe a CEZ már összesen 23.2 milliárd CZK-t fektetett, évtizedekre meghatározza a társaság sikerét. A főbb külföldi tevékenységek keretében a CEZ részt vállalt egy új nukleáris erőmű jövőbeni megépítésében Jaslovské Bohunice-ben, Szlovákiában, Európa legnagyobb szélerőművének a megépítésében – ez a szélerőmű Fântânele és Cogealac mellett helyezkedik majd el Romániában, teljesítménye 600 MW lesz – valamint a török Akkök csoporttal együtt a török áramforgalmazó társaság, a SEDAS megvásárlásában. A MOL csoporttal kialakítandó vegyes vállalattal kapcsolatos projekt is a tervek szerint haladt, ezen kívül gáztüzelésű erőmű épül a romániai Galaţi-ban és egyéb helyeken (például tárgyalások folytak a romániai Cernavoda-i nukleáris erőmű 3. és 4. blokkja befejezéséről).

„A 2009. évben a már elindított projektjeink befejezésére helyezzük a hangsúlyt. Ennek megfelelően kiválasztjuk azokat a projekteket, amelyek a legnagyobb értéket hozzák a befektetőink számára. Arra a területre koncentrálunk, ahol már jelen vagyunk, vagyis a Közép- és Délkelet-európai régióra, illetve beszüntetjük a célterületeinkhez, vagyis Oroszországhoz és Ukrajnához kapcsolódó azon területek figyelését, ahol nincs szándékunkban a piac legfőbb szereplőjévé válni “nyilatkozta Martin Roman, az Igazgatóság elnöke és a CEZ Vezérigazgatója.  

A javuló munkatermelékenység és a megvalósított tőkekivonások eredményeképpen a CEZ Csoport alkalmazottainak a száma tovább csökkent. A 2008. év végén 27110 alkalmazottal rendelkezett, ami az előző évhez képest 3000-rel kevesebb alkalmazottat, illetve az alkalmazottak számának 9.9 százalékos csökkenését jelenti.

A 2008. évben a CEZ tulajdonában álló erőművek áramtermelése az előző évhez képest 4.4 TWh-val, vagyis mintegy 6.8 %-kal csökkent, és 60.4 TWh értéket ért el. A széntüzelésű erőművek termelésének az optimalizálása, valamint a kibocsátási értékek a termelési struktúra megváltozását eredményezték, és a széntüzelésű erőművek termelése az előző évhez képest 13 százalékkal csökkent. Ezt csak kissé ellensúlyozta a nukleáris erőművek termelésének a növekedése, mivel a Temelini nukleáris erőművet 2008. év negyedik negyedévében hosszú távra lezárták.

„A Cseh Köztársaságban az elektromos áram fogyasztását az év végén már jelentős mértékben befolyásolta a gazdasági helyzet, és a fogyasztás emelkedése éves szinten 1.2 %-ra csökkent. Hasonló volt a növekedés a háztartások és a vállalkozások fogyasztásában (+2.7%), azonban a nagykereskedelmi fogyasztók fogyasztása csak kismértékben emelkedett a fejlesztési programok visszafogása miatt (+0.2%). A 2008. év vége óta az elektromos áram iránti kereslet növekedését egész Európában befolyásolta a pénzügyi válság. A nyersolaj, a szén és a CO2 kvóták árának alakulása mellett az elektromos áram árában is megjelenik a pénzügyi válság hatása minden európai piacon,“ jelentette ki Michal Skalka, a CEZ kereskedelmi ágazatának igazgatója.

Táblázat: A CEZ Csoport 2008. évi eredményei

  (mill. CZK) évesített változás % 
Működésből származó bevételek 181 638 + 4,1 %
EBITDA (Működésből származó
nyereség amortizáció nélkül)
87 209 + 15,8 %
EBIT (Működésből származó nyereség) 65 163 + 22,5 %
Adózott eredmény 47 351 + 10,7 %

Megjegyzés: Az auditált konszolidált eredmények az IFRS előírásoknak megfelelnek.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum Formátum Méret
CEZ GROUP 2008 RESULTS - AUDITED CONSOLIDATED RESULTS (IFRS)pdf900 kB